top of page
PROJECT MANAGEMENT

WAT ZIJN PROJECTEN?

Volgens het Project Management Institute is een project een tijdelijke onderneming met een vooraf bepaald begin en einde. Denk aan het ontwikkelen van een nieuwe website of de implementatie van een nieuw IT systeem.

Elk project bestaat uit een reeks taken die uiteindelijk tot één enkel doel leiden. Projecten zijn in zekere zin altijd begrensd door drie factoren: de tijd, personen en middelen die je nodig hebt om een project tot een goed eind te brengen.

Een project bestaat bijna altijd uit vijf fases: De opstartfase, de projectplanning, de uitvoering, de opvolgingsfase en de nazorgfase. Elke fase bevat specifieke taken die je helpen de doelstellingen van je project te realiseren.

WAT IS PROJECT MANAGEMENT?

Project management (of projectbeheer) is het planmatig beheren van één of meerdere projecten. Het is het proces van de begeleiding van je project vanaf het begin via de uitvoering tot aan de voltooiing ervan.

 

Daarbij zijn drie basisonderdelen essentieel: de planning, organisatie en controle van een project.

Dit wordt gedaan door een projectmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor zowel de strategische planning van een project als de uitvoering. Eerst stippel je je project zorgvuldig uit, en bepaal je samen met de stakeholders de strategische doelstellingen. Vervolgens voer je de projectplanning uit, en hou je daarbij de middelen (materialen, mensen, ...) en beperkingen (scope, tijd, budget) doorheen het project onder controle.

Efficiënt project management vergt ook efficiënt taakmanagement. Projecten worden vaak opgedeeld in kleinere, beheersbare stukken (taken, activiteiten of milestones).

 

Het succes van je project is grotendeels afhankelijk van de tijdige uitvoering van taken, dus worden taken vaak gerangschikt in functie van hun prioriteit, en op een tijdlijn geplaatst. Om op schema te blijven, is het uiteraard belangrijk dat je de meest prioritaire taken eerst afhandelt.

Heb je nood aan dergelijke expertise? Dan ben je op het goede adres. Stuur een email of bel ons op +32 9 275 80 20.

Young People - Meeting With Computers
Project Management.jpg
bottom of page