top of page
CLOUD HOSTING

WAT IS NU CLOUD HOSTING?

De laatste jaren wordt cloud hosting steeds vaker genoemd. Maar wat cloud hosting precies is, valt niet eenduidig te beschrijven.

 

Wezenlijk verschillende diensten worden onder de noemer cloud hosting aangeboden.

 

Deze grote onduidelijkheid bij zowel aanbieders als afnemers heeft geleid tot veel discussie over wat cloud hosting is.

Cloud hosting kan op zeer voorzichtige wijze omschreven worden als een verzamelterm voor een aantal hosting gerelateerde diensten en oplossingen.

CLOUD HOSTING UITGELEGD

Ondanks het ontbreken van een definitie is cloud hosting wel iets dat in grote lijnen uitgelegd kan worden.

 

Om een goed beeld te krijgen wat cloud hosting is en wat het voor u kan betekenen is het van belang om eerst de term cloud te behandelen. Vervolgens kijken we naar de wijze waarop ‘cloud’ gebruikt wordt en hoe dit in relatie staat tot hosting.

Het internet gerelateerde ‘cloud’ is waarschijnlijk net zo oud als het internet zelf. In netwerkdiagrammen wordt het internet meestal uitgebeeld in de vorm van een wolk.

 

Een wolk tekenen is een stuk gemakkelijker dan het tekenen van de gehele infrastructuur tussen locatie A en B. Daarnaast heeft het internet een specifieke eigenschap waardoor een wolk een zeer goede metafoor is voor het internet; het enige dat bekend moet zijn voor succesvolle communicatie tussen A en B is het IP-adres van de geadresseerde. De infrastructuur van het internet regelt de afhandeling (routering) van het verkeer namelijk volledig automatisch. De route hoeft niet bekend te zijn of gekozen te worden.

Een andere eigenschap is locatie-onafhankelijkheid. Vanuit elk punt is communicatie mogelijk met elk willekeurig ander punt. Een laatste karakteristieke eigenschap is de apparaat-onafhankelijkheid. Of het nu een tablet, een computer of een smartphone is, de communicatie infrastructuur en software-standaarden zorgen er voor dat de te raadplegen bron toegankelijk wordt.

Vanwege dit automatische karakter is de daadwerkelijk inhoud van de wolk, de infrastructuur, dus niet meer van belang. Daarom wordt deze zeer toch complexe infrastructuur versimpeld weergegeven door middel van een wolk. Dit is het eerste gebruik van ‘cloud’ in relatie tot internet.

Er wordt geen informatie opgeslagen in een cloud. De cloud is niet meer dan een transportmedium. Voor de meeste internetgebruikers is het daarom geen punt van aandacht.

CLOUD SERVER - OPSLAG EN VERWERKING VAN UW DATA

Door het toenemende belang van internet is er wel steeds meer vraag naar opslag en verwerking van data. Omdat steeds meer afhangt van deze informatie, wordt het ook steeds belangrijker dat deze informatie betrouwbaar en veilig te raadplegen is.

 

Dit wordt vaak gerealiseerd door een groep servers - aka "server cloud" genoemd. Naast de verhoogde betrouwbaarheid en veiligheid kan een server cloud ook de kosten onder controle houden en het beheer vergemakkelijken.

Je zou kunnen zeggen dat Cloud Server de hardware component is.

CLOUD DIENST - OVERAL VERBINDING MAKEN MET UW DATA

Een cloud dienst heeft vaak de vorm van een webapplicatie waarmee gebruikers hun persoonlijke data op het internet kunnen plaatsen en bewerken.

Een goed voorbeeld van een een cloud dienst is het gebruiken van e-mail via een webbrowser (bijv. via Hotmail). Ook het plaatsen van berichten en uploaden van afbeeldingen op sociale media websites is een vorm van cloud dienst.

 

De laatste tijd is ook het opslaan van documenten via een cloud dienst steeds populairder aan het worden.

Je zou kunnen zeggen dat Cloud Dienst de software component is.

Cloud Hosting.jpg
Microsoft Azure.png
Microsoft 365.jpg

LINKS

Arguo maakt gebruik van het Microsoft Azure Platform. Dit is een cloud computing-platform waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kunnen worden via het internet of binnen de omgeving van het eigen bedrijf.

Tevens maken we ook gebruik van Microsoft 365 voor onze klanten. Microsoft 365 is de productiviteitscloud die de beste Office-apps in zijn klasse combineert met krachtige cloudservices, apparaatbeheer en geavanceerde beveiliging.

Microsoft Azure

bottom of page